Lãnh đạo chi cục

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường thành phố Đà Nẵng
1. Chi cục trưởng
Đặng Quang Vinh
Điện thoại: 0236.3537909

2. Phó chi cục trưởng
          Phan Thị Hiền
          Điện thoại: 0236.3888477
          Email: hienpt5@danang.gov.vn 

3. Phó chi cục trưởng
          Nguyễn Thị Kim Hà
          Điện thoại: 0236.3537928
          Email: hantk@danang.gov.vn