Quản lý chất thải

Vừa qua một số báo đăng thông tin về việc quản lý phế liệu nhập khẩu vẫn chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, Thông quan phế liệu nhập khẩu “tắc” vì trên nóng dưới lạnh. Để nhân dân và doanh nghiệp kịp thời có thông tin một cách đầy đủ, chính xác, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp đầy đủ thông tin về vấn đề này như sau:​