Sự kiện nổi bật

Chiều ngày 09/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Câu lạc bộ Green Hero tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả Chương trình thí điểm mô hình “Giảm thiểu rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bộ TN&MT đang gấp rút hoàn thành Quy hoạch không gian biển nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức hai sự kiện nêu trên chiều 07/3, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị các đơn vị trực phối hợp chặt chẽ để tổ chức sự kiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.