Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020

Ngày 29/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2906/BTNMT-TTTNMT và UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 3478/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020 và Bộ  Theo đó, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature). 
Theo UNEP, năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.
 
Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 3478/KH-UBND ngày 29/5/2020. Thời gian hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường từ ngày 01/6/2020 đến ngày 31/7/2020 và hoạt động cao điểm vào tất cả các ngày thứ bảy, chủ nhật trong thời gian này. Một số hoạt động được triển khai trên địa bàn thành phố như sau:
1. Hoạt động truyền thông, tuyên truyền trực tuyến và trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: treo băng rôn, panô, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về chủ đề ngày Ngày Môi trường thế giới 05/6 trên các đường phố, cơ quan, trường học, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nơi công cộng để hưởng ứng sự kiện làm từ các vật liệu thân thiện môi trường; phòng chống nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép; bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm; …
2. Tổ chức đồng loạt ra quân hưởng ứng Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp trong thời gian: 05g30- 06g30 vào các ngày thứ bảy, chủ nhật (từ ngày 01/06/2020 đến 31/07/2020) tại ại các tuyến đường, khu vực cần triển khai công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Yêu cầu: Bố trí không quá 50 người/địa điểm.
Đơn vị tổ chức: UBND các quận, huyện; các Sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
3. Tổ chức Hội thi “Góc Xanh thanh niên” với mục tiêu cải tạo các điểm nóng về môi trường thành những điểm xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng dành cho thanh niên.
Thời gian, địa điểm: Trong tháng 6 và tháng 7/2020; tại 07 quận, huyện đoàn do Thành Đoàn Đà Nẵng chủ trì thực hiện.
4. Tổ chức Cuộc thi Sáng tác ảnh về Môi trường và Đa dạng sinh học nhằm Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và làm phong phú thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác truyền thông về môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố.
Hoạt động này do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2020, tại thành phố Đà Nẵng.
5. Tổ chức Tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học cho cán bộ quản lý các cấp, Sở, ngành liên quan của thành phố và đối tượng sinh viên
Tất cả các hoạt động, sự kiện phải đảm bảo theo đúng công tác phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp Covid-19. Các cơ quan, đơn vị chỉ tổ chức trong trường hợp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 được khống chế, đạt ngưỡng an toàn để có thể tổ chức được các hoạt động cộng đồng, các hoạt động tập trung đông người.
Kế hoạch chi tiết, tài liệu truyền thông kèm theo./.


Tải tẹp đính kèm