Tổ chức kết hợp Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức kết hợp hai sự kiện này để tập trung vào các vấn đề môi trường biển và hải đảo đang được thế giới, các tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm.

Lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường dự kiến diễn ra vào sáng ngày 01/6 tại Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Cùng với Lễ phát động, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với tỉnh Bạc Liêu, các tổ chức chính trị xã hội, các đối tác quốc tế tổ chức một chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới trong tháng 6 năm 2019 nhằm tăng hiệu quả truyền thông, thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng. Các hoạt động nổi bật dự kiến sẽ được tổ chức như biểu dương các cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho sự nghiệp sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường biển và hải đảo; công bố “Đại sứ Đại dương xanh”; "Diễn đàn Kinh tế biển và Thương hiệu Biển Việt Nam năm 2019"; Hội thảo “Phát huy vai trò của Cựu chiến binh trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường”; và chuỗi các hoạt động cộng đồng vì môi trường…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, năm nay, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trương tổ chức kết hợp các sự kiện của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường để tập trung vào các vấn đề môi trường biển và hải đảo đang được thế giới, các tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2019 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. Các hoạt động cần thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

                                                                                                                                                        Nguồn: Theo http://www.monre.gov.vn