TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Bộ TN&MT đang gấp rút hoàn thành Quy hoạch không gian biển nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển.

Kinh nghiệm phòng chống xói lở, bồi tụ bờ biển, cửa sông của các nước trên thế giới và ở Việt Nam đã chỉ ra rằng: Vấn đề phòng chống xói lở bờ biển là rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải được tiến hành đồng bộ và toàn diện các giải pháp từ tầm vĩ mô đến vi mô, không chỉ trực tiếp, gián tiếp mà còn cả giải pháp công trình và phi công trình phù hợp với từng đoạn bờ cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức hai sự kiện nêu trên chiều 07/3, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị các đơn vị trực phối hợp chặt chẽ để tổ chức sự kiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.